Styrelsen 2016
Kommuner
LEDAMÖTER
Gävle Niklas Nygren (Ordförande)
Sandviken Johan Rune
Hofors Per Berglund
Ockelbo Anna Hansson


ERSÄTTARE
Gävle Eva Jackson
Sandviken Carina Westerberg
Hofors Gunnar Bergqvist
Ockelbo Patrik Landberg


Industrier
 
LEDAMÖTER
Ovako Sweden AB Katarina Svensson
Sandvik Material Technology AB Johan Göras
Korsnäs Billerud AB Johan Skäringer
Stora Enso Pulp AB Lars Ericson


ERSÄTTARE
Ovako Sweden AB Johan Uljons
Sandvik Material Technology AB Magnus Magnusson
Korsnäs Billerud AB Tomas Björklund
Stora Enso Pulp AB Nils Ivarsson
Revisor
Extern


Kassör
Extern


Sekreterare
Vakant