FRÅN SKOG TILL HAV


Undersökningarna i Gästrikland är inriktade på att undersöka vattenkvaliteten utifrån prioriterade miljömål. Dessa är vattnets näringsinnehåll "ingen övergödning", syretillstånd och innehållet av organiska ämnen "levande sjöar och vattendrag", surhet/försurning "bara naturlig försurning" och metaller "giftfri miljö".

Sidorna under "Provtagning" ger en kort redovisning över kemiska undersökningar under 36 år, från 1969 till 2005. Redovisningen bygger på de trendanalyser som finns dokumenterade i "Gästriklands vatten, förändringar 1969 - 1999", Svelab Miljö-laboratorier AB, 1999-11-23 samt undersökningar 1969 - 2005.
Läs mer
VATTNETS STATUS

FÖRENINGEN

KONTAKTA OSS