Kontakt
Gästriklands Vattenvårdsförening
Ordförande 
Niklas Nygren
niklas.nygren@gastrikevatten.se

Sekreterare