Kontakt
Gästriklands Vattenvårdsförening
Ordförande 
Ola Nilsson
070-263 22 23

Sekreterare
Charlotta Kolmodin Holmberg
026 - 17 51 16
charlotta.holmberg@gastrikevatten.se