Medlemmar
Aktiva medlemmar

Kommuner
Gävle 23% Hofors 8%
Sandviken 13% Ockelbo 7%
Företag
BillerudKorsnäs AB 5% Bulten Stainless AB 1%
Ovako Sweden AB 7% Gävle Hamn AB 5%
Stora Enso Pulp AB 6% Trelleborg Rubur AB 1%
Sandvik Material Technology AB 5% ABB AB 2%
Gävle Energi AB 5% GF Ytbehandling AB 3%
Scan Arc Plasma Technologies AB 4% Neova AB 2%


Passiva medlemmar
Västra Valbo FVOF Testeboåns FVOF
Storsjöns FVOF Nedre Gavleåns FVOF